Spółdzielnia zawarła umowę z operatorem telewizji kablowej:

KRAWARKON P.P.U.H. Sp. z o.o.
02-758 Warszawa, ul. Burgaska 2/4
telefon: (22) 651-78-48
http://www.krawarkon.pl

Ponadto w budynkach Spółdzielni jest dostęp do sieci telewizji kablowej operatorów: