Skład Rady Nadzorczej SM “Osiedle Wilanów” w kadencji na lata 2018 - 2021

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. 

 Karpińska Elżbieta                       e.karpinska@smoswilanow.pl

 Przewodnicząca RN 

2

 Makowiec Piotr                           p.makowiec@smoswilanow.pl

 Z-ca Przewodniczącej RN

3.

 Lichosik Ewa                     e.lichosik@smoswilanow.pl

 Sekretarz

4.

 Błażejowski Witold               w.blazejowski@smoswilanow.pl

 Członek

5.

 Chmielewski Piotr                 p.chmielewski@smoswilanow.pl

 Członek 

6.

 Kania Lidia                 l.kania@smoswilanow.pl

 Członek

7.

 Wdowik Jan                  j.wdowik@smoswilanow.pl

 Członek 

8.

 Wodzyński Waldemar                   w.wodzynski@smoswilanow.pl

 Członek 

9.

 Ziętkiewicz Teresa                   t.zietkiewicz@smoswilanow.pl

 Członek 

 

Skład Komisji Rady Nadzorczej

1. KOMISJA REWIZYJNA RN

Lp.  Imię i nazwisko Funkcja
1.

 Wdowik Jan

 Przewodniczący 
2.

 Lichosik Ewa

 Członek

 

2. KOMISJA TECHNICZNA RN

 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1.

 Ziętkiewicz Teresa

 Przewodnicząca
2.

 Błażejowski Witold

 Członek
3.

 Wodzyński Waldemar

 Członek

 

3. KOMISJA SAMORZĄDOWA RN

 

Lp.  Imię i nazwisko Funkcja
1.

 Makowiec Piotr

 Przewodniczący
2.  Karpińska Elżbieta  Członek

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl