Skład Zarządu od 01 lipca 2020 r.

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1.

 Prezes Zarządu

   Radosław WIRASZKA

2.

 Zastępca Prezesa Zarządu  

   Ewa DĄBROWSKA

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że interesanci przyjmowani są w godzinach pracy biura Spółdzielni (piątek jest dniem bez przyjęcia interesantów).

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania

w Sekretariacie (tel. 22 842 64 71 w. 11)

Rejestr skarg znajduje się w sekretariacie biura Zarządu

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl