Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”
poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
Miejsce pracy: Warszawa
 
Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:
 • Prowadzenie rozliczeń z użytkownikami lokali z tytułu udziałów, wkładów budowlanych, wkładów mieszkaniowych, wyksięgowywanie wkładów w lokalach, które uzyskały odrębną własność, uaktualnianie równowartości spółdzielczego prawa do lokalu.
 • Księgowanie dokumentów bankowych, kasowych, list płac, ZFŚS, polis ubezpieczeniowych, memoriałów - PK w programie finansowo-księgowym.
 • Współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczeń grupowych pracowników oraz odprowadzania składek, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w przypadku wypłat w związku z ubezpieczeniem.
 • Prowadzenie rejestru umów.
 • Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i rozliczanie podatku z Urzędem Miasta oraz  sporządzanie dokumentów wewnętrznych.
 • Rozliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z Urzędem Miasta oraz sporządzanie dokumentów wewnętrznych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji.
 • Miesięczne uzgadnianie sald analitycznych i syntetycznych. 
 • Prowadzenie administracji kadrowo-płacowej w tym PPK;
 • Sporządzanie dokumentacji dot. nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
 • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS,GUS, US, PFRON;
 • Reprezentowanie podmiotów w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US, PFRON, PIP);
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, nadgodzin;
 • Nadzór nad terminami badan lekarskich i szkoleń bhp;
 • Obsługa pakietów i benefitów pracowniczych w tym ZFŚS;
 • Bieżące monitorowanie zmian w przepisach z zakresu PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy oraz ich wdrażanie.

Wymagania:

 • Wykształcenie ekonomiczne, w kierunku rachunkowości.
 • Swobodne poruszanie się w środowisku informatycznym, w tym w programach finansowo-księgowych, znajomość programu S.bit będzie dodatkowym atutem kandydata.
 • Znajomość prawa pracy, przepisów ZUS i podatkowych.
 • Umiejętności analityczne i pracy zespołowej, dokładność, rzetelność, terminowość. 
 • Znajomość programu kadrowo-płacowego Symfonia, Płatnika oraz PUE 
 • Minimum 1 rok doświadczenia.

Oferujemy:

 • Atrakcyjny system wynagradzania w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia,
 • Zatrudnienie w małym i zgranym zespole, 
 • Samodzielną pracę i możliwości samorealizacji. 

Oferta kandydata powinna zawierać:

CV z przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym, kopie dyplomów oraz kopie uprawnień.
Dokumenty potwierdzające stawiane kryteria prosimy przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub  składać osobiście w biurze Spółdzielni: 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/4 do dnia  15.01.2021 r.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Wszystkim kandydatom dziękujemy za okazane zainteresowanie.
Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” z siedzibą w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, 02-921 Warszawa, na stanowisko: Specjalisty ds. finansowo-księgowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), w ramach realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie wyrażonej przez kandydata dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,. Zostałem/zostałam poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.
 • Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.
 • Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Osiedle Wilanów” uprzejmie informuje, że na dzień 21.07.2020 r. posiada wolne miejsca postojowe na parkingach społecznych Spółdzielni.

PARKING NR 1

- nr 54 – przeznaczone dla motocykli

PARKING 2

- brak wolnych miejsc

PARKING NR 3

- brak wolnych miejsc

PARKING 4

- brak wolnych miejsc

PARKING 5

- brak wolnych miejsc

PARKING KOMERCYJNY (ul. Sobieskiego 18/Nałęczowska 47)

- nr 14 - wolne (pierwszeństwo mają mieszkańcy budynku przy ul. Nałęczowskiej 47)

 

Warszawa, 22 maja 2020 r.

INFORMACJA

w sprawie

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy,

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i zakazem  zgromadzeń, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest możliwości określenia terminu i podjęcia decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Przyjęte w ostatnim czasie regulacje ustawowe wprowadziły nowy termin zwołania WZCz, czyli 6 tygodni po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.

Od decyzji ustawodawcy w tym zakresie, będzie zależał możliwy termin i tryb Walnego, o czym będziemy Państwa informować.

Będziemy także informować o możliwości przeprowadzenia corocznych Zebrań Mieszkańców przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

                                                                                                                            Z poważaniem,

                                                                                                                                ZARZĄD

          Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

 1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
 2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
 3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 

Warszawa 16.04.2020  r.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 15.04.2020 r.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 16 kwietnia obowiązuje obligatoryjne zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych – także w obrębie nieruchomości wspólnych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali, które stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali), czyli w szczególności:

 • w windach,
 • na klatkach schodowych i korytarzach,
 • w śmietnikach i piwnicach,
 • suszarniach, wózkarniach,
 • na terenach zielonych i parkingach,
 • itp.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka transmisji koronawirusa, gorąco apelujemy o przestrzeganie ww. nakazów oraz wszelkich bieżących zaleceń GIS oraz RCB.

                                                                                                                       Zarząd i Administracja

                                                                                                                       SM „Osiedle Wilanów”

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl