Aktualności

PRZEGLĄD GAZU

W  DRUGIM TERMINIE

 

Informuję, że na podstawie upoważnienia wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” odbędzie się  przegląd instalacji i urządzeń gazowych w lokalach:

 

2, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 25,  26, 27, 30, 33, 34,  35, 36, 38, 39, 41, 46, 47, 48, 51, 52,  53, 54,  55, 58, 59, 61,  62, 65, 67, 70, 71, 72,  74,75 77, 81, 82, 85, 86, 87, 88

 

ul. Nałęczowska 47

w dniu 26.11.2014 r.

w godz. od 1700 do 1900

 

Przegląd jest konieczny w celu wykrycia i usunięcia wszelkich nieszczelności i uszczelek.

 

Telefon kontaktowy do firmy „UNISAN” dokonującej przeglądu: 691-022-245

 

Przegląd instalacji gazowej dokonywany jest na podstawie:

Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 20.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych /MP nr 25 poz. 219/ oraz Prawa Budowlanego z dnia 07.07.2994 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 89 poz, 414 art 62 

PRZEGLĄD GAZU

W  DRUGIM TERMINIE

 

Informuję, że na podstawie upoważnienia wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” odbędzie się  przegląd instalacji                i urządzeń gazowych w lokalach:

 

1, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 31, 38, 39, 43,  45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 60, 62, 63, 65, 68, 70, 72, 73,  74, 75, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 108, 109, 111, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 135   

 

ul. Goplańska 25

w dniu 26.11.2014 r.

w godz. od 1700 do 1900

 

Przegląd jest konieczny w celu wykrycia i usunięcia wszelkich nieszczelności i uszczelek.

 

Telefon kontaktowy do firmy „UNISAN” dokonującej przeglądu: 691-022-245

 

Przegląd instalacji gazowej dokonywany jest na podstawie:

Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 20.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych /MP nr 25 poz. 219/ oraz Prawa Budowlanego z dnia 07.07.2994 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 89 poz., 414 art. 62 

Warszawa, dn. 19.11.2014 r.

 

Szanowni Państwo

 

Od lat Urząd Miasta podnosi opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, dlatego mieszkańcy muszą płacić coraz wyższe opłaty z tego tytułu. Jedyna radykalna zmiana tej sytuacji nastąpi, jeśli przekształcimy użytkowanie wieczyste we własność gruntu. Aby dokonać przekształcenia, mieszkańcy spółdzielni musza wnieść do kasy Urzędu opłatę za przekształcenie. Te opłaty również są wysokie ale jest sposób na ich radykalne zmniejszenie.

Rada Miasta może udzielić, poprzez podjęcie uchwały, bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata ta może wynosić nawet 95% wyliczonej opłaty. Przy takiej bonifikacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest dla spółdzielni bardzo korzystne. Mieszkańcy nie będą już musieli płacić wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a sama opłata za przekształcenie będzie niska.

Rada Miasta nie podejmuje sprawy bonifikat. Dlatego przedstawiciele warszawskich spółdzielni mieszkaniowych wzięli sprawy w swoje ręce i przygotowali projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.

            Warunkiem wprowadzenia Uchwały pod obrady Rady m.st. Warszawy jest poparcie jej projektu przez co najmniej 15 tysięcy osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy, tzn. osób posiadających zdolność do czynności prawnych i zameldowanych w m.st. Warszawie. To mogą być wszyscy pełnoletni mieszkańcy Warszawy, nie tylko członkowie spółdzielni. Przypominamy, że podobna uchwała udzielająca bonifikat osobom fizycznym cały czas funkcjonuje w Warszawie.

 

W dniach 24.11.2014 r. - 02.12.2014 r. podpisy będą zbierane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” przy ul. Niemirowskiej 1 pok. 3 (Dział Eksploatacji) w godz.: 10 -16.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do poparcia projektu Uchwały.

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                              /-/ Henryk Dumała 

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                          Prezes Zarządu                                  

PRZEGLĄD GAZU

W  DRUGIM TERMINIE

 

Informuję, że na podstawie upoważnienia wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” odbędzie się  przegląd instalacji i urządzeń gazowych w lokalach:

 

1, 5, 11, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 58 ,59, 60, 63, 65, 74, 85, 88

 

ul. Sobieskiego 8

w dniu 25.11.2014 r.

w godz. od 18.00 do 19.00

 

Przegląd jest konieczny w celu wykrycia i usunięcia wszelkich nieszczelności i uszczelek.

 

Telefon kontaktowy do firmy „UNISAN” dokonującej przeglądu: 691-022-245

 

Przegląd instalacji gazowej dokonywany jest na podstawie:

Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 20.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych /MP nr 25 poz. 219/ oraz Prawa Budowlanego z dnia 07.07.2994 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 89 poz., 414 art. 62 

PRZEGLĄD GAZU

W  DRUGIM TERMINIE

 

Informuję, że na podstawie upoważnienia wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” odbędzie się  przegląd instalacji i urządzeń gazowych w lokalach:

 

2, 6, 7, 11, 13, 37, 43, 45, 63, 64, 67, 75

 

ul. Sobieskiego 10

w dniu 25.11.2014 r.

w godz. od 17.30 do 18.30

 

Przegląd jest konieczny w celu wykrycia i usunięcia wszelkich nieszczelności i uszczelek.

 

Telefon kontaktowy do firmy „UNISAN” dokonującej przeglądu: 691-022-245

 

Przegląd instalacji gazowej dokonywany jest na podstawie:

Zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 20.08.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych /MP nr 25 poz. 219/ oraz Prawa Budowlanego z dnia 07.07.2994 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 89 poz, 414 art 62 

 

Podkategorie

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl