Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 27/2023                                                                                                                                                 Warszawa, 20.03.2023 r. 

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 28.03.2023r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Informacja Zarządu  z podjętych działań oraz omówienie planu dalszych prac związanych z wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych Spółdzielni.
  2. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zmiennych podgrzania wody za okres II półrocza 2022 r.
  3. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów stałych  podgrzania wody za II półrocze 2022 r.
  4. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody (Uchwała).
  5. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za okres II półrocza 2022 r.
  6. Omówienie przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie za 2022 rok.
  7. Omówienie działania i efektów systemu BES.
  8. Omówienie rozliczenia przychodów i kosztów gazu za 2022 rok.
  9. Zatwierdzenie miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz (Uchwała).
  10. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na II kwartał 2023 r. (Uchwała)
  11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z Działalności Spółdzielni za rok 2022.
  12. Przedstawienie przez Główną Księgową Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 2022 (bez części opisowej).
  13. Omówienie trybu postępowania w zakresie zmian fakultatywnych Statutu, które nie zostały poddane pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.09.2022 r.
  14. Omówienie projektu zmian Instrukcji Kancelaryjnej.
  15. Omówienie projektu zmian regulaminu Pracy i Regulaminu wynagrodzenia pracowników.
  16. Informacja o stanie zadłużenia największych dłużników.
  17. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z  posiedzeń.
  18. Podsumowanie stanu prac uchwalonego planu Remontów 2023.
  19. Podsumowanie akcji zbierania Petycji Mieszkańców w sprawie dopłat indywidualnych do kosztów centralnego ogrzewania.
  20. Sprawy różne.
 4. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Przyjęcie regulaminu Funduszu Inwestycyjnego (Uchwała).
  3. Omówienie projektu regulaminu Referendum.
  4. Omówienie projektu regulaminu części wspólnych.
  5. Omówienie projektu regulaminu składania skarg i wniosków członków Spółdzielni.
  6. Omówienie zmian regulaminu wynagradzania Członków Zarządu.
  7. Ustalenie terminu następnego posiedzenia RN.
  8. Sprawy różne (Regulamin kosztów zużycia energii cieplnej ciepła i Regulamin zamówień).
 5. Zakończenie posiedzenia.                                                  

        Przewodnicząca Rady Nadzorczej

          Marta Krohse

W dniu 20 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Jeden z punktów porządku obrad dotyczył kwestii problemu parkowania na osiedlu oraz planu remontów na parkingach społecznych. Zarząd przedstawił propozycje rozwiązania powstałego problemu parkowania wzdłuż ul. Resorowej omawiane na spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów. Na ten moment Urząd Dzielnicy może rozpatrzyć opcję organizacji ruchu na pasie chodnika, o ile Spółdzielnia wydzieli część przyległego terenu zielonego. Czyli na wysokości budynków Sobieskiego 6 i 10 miałyby się znaleźć miejsca parkingowe.  

Dla Mieszkańców tych budynków jest to propozycja praktycznie nie do przyjęcia i zmieniłaby drastycznie charakter terenu z zielonego o funkcji rekreacyjnej w parkingi na kilkadziesiąt samochodów. Zarząd Spółdzielni oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej wnieśli rozważenie drugiej opcji, czyli organizacji ruchu na tym pasie polegającej na utworzeniu strefy zamieszkania, w której mogliby poruszać się piesi i mogłyby parkować samochody zgodnie z przepisami. Urząd Dzielnicy ma podjąć także analizę tej opcji.

Zarząd przedstawił szczegółową informację z podjętych działań oraz plan prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkach mieszkalnych Spółdzielni z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości do 50% wartości realizacji inwestycji. Podjęto działania mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Planowane jest wykonanie instalacji o mocy, która pokryje zapotrzebowanie budynków w energię elektryczną potrzebną do obsługi części wspólnych tj. oświetlenia, dźwigów i pracy pomp węzłów cieplnych o ile pozwolą na to warunki techniczne montażu, w szczególności układ dachu . W obecnej chwili trwa wybór projektanta instalacji na poszczególne budynki oraz przygotowanie materiałów do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie inwestycji zamontowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich 17 budynkach mieszkalnych.   

W związku z wprowadzoną decyzją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 marca br. ulegają zmianie zaliczkowe stawki opłat za zimną wodę i ścieki. Stosowne informacje o zmianie opłat zostaną przekazane mieszkańcom do końca lutego br. 

Przedyskutowano także przedstawiony przez Zarząd projekt Regulaminu zasad utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie osiedla. Regulamin został opracowany przy udziale powołanej przez Radę Nadzorczą Komisji ds. zieleni.

Na wniosek Zarządu parkingu społecznego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od dnia 01.03.2023 r. nowych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu nr 5 przy ul. Goplańskie/Resorowej. 

Komisja Rewizyjna omówiła projekty dwóch nowych regulaminów: Regulamin Funduszu Inwestycyjnego oraz Regulamin Referendum. Prace nad regulaminami trwają, na obecnym etapie Rada wprowadziła kolejne propozycje zmian oraz podjęła decyzję o przekazaniu propozycji regulaminów do konsultacji KDM-om nieruchomości. Prace będą kontynuowane i zostaną omówione na następnym posiedzeniu w marcu.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo aktywny i liczny udział w ogólnopolskiej akcji złożenia  petycji z żądaniem dopłat do centralnego ogrzewania dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowych, wspólnot i TBS-ów, koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami (IGN).

Pragniemy poinformować, że pod petycją podpisało się, aż 563 Mieszkańców Spółdzielni.

Dziękujemy również przedstawicielom Komitetów Domowych Mieszkańców, którzy z dużym zaangażowaniem współdziałali z Mieszkańcami i Zarządem Spółdzielni w tej akcji.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy.

Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W WOJ. MAZOWIECKIM

ORAZ WŚRÓD PRACOWNIKÓW SPÓŁDZILENI

W TROSCE O ZDROWIE NAS WSZYSTKICH ZALECAMY NOSZENIE MASECZEK

NA TERENIE BIURA SPÓŁDZIELNI  

Szanowni Mieszkańcy,

Budowa tramwaju do Wilanowa wkracza w kolejny etap. W nocy z 10 na 11 lutego rozpocznie się wdrażanie nowej organizacji ruchu na ulicy Sobieskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Van Beethovena do skrzyżowania z ul. Witosa – tam nastąpi przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią. 

W środę 15 lutego w godzinach nocnych, o ile pozwolą warunki pogodowe, nastąpi przełożenie ruchu z jezdni wschodniej na zachodnią w ulicy Sobieskiego, od skrzyżowania z ulicą Witosa do skrzyżowania z aleją Wilanowską.

W ostatniej fazie, w połowie ferii (weekend 18 – 19 lutego), nastąpi przełożenie ruchu w alei Rzeczpospolitej: na odcinku od al. Wilanowskiej do ulicy Klimczaka z jezdni wschodniej na zachodnią, zaś na odcinku od ul. Klimczaka do ulicy Branickiego – z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią.

Pierwsze prace umożliwiające wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu już trwają, zaś od 7 lutego ekipy generalnego wykonawcy rozpoczną wykonywanie oznakowania pionowego, począwszy od skrzyżowania ulicy Sobieskiego z ulicą Van Beethovena.
Podane daty wdrażania Czasowej Organizacji Ruchu są uzależnione od warunków pogodowych – w przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu/deszczu albo silnych mrozów mogą ulec niewielkiej zmianie.

Dodatkowe połączenia Warszawskiego Transportu Publicznego dla mieszkańców Mokotowa i Wilanowa

Na czas zmiany organizacji ruchu wzdłuż ulicy Sobieskiego i Rzeczpospolitej zwiększy się liczba połączeń autobusowych, którymi mieszkańcy Wilanowa i tej części Mokotowa będą mogli dotrzeć do centrum. Na całej długości ulicy Jana III Sobieskiego wyznaczony zostanie buspas, uruchomione będą też dodatkowe połączenia autobusowe do metra, a w okresie ferii – utrzymane częstsze kursy autobusów linii 522 oraz kursowanie autobusów linii E-2.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl