Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Główny(a) Księgowy(a)

Cel stanowiska - nadzór nad obszarem finansowo-księgowym Spółdzielni.

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna m.in. za kierowanie pracami działu księgowego, sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla instytucji zewnętrznych, terminowe rozliczenia podatkowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne /z zakresu rachunkowości/
 • uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych /Licencja Ministerstwa Finansów/
 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego lub Z-cy Głównego Księgowego
 • znajomość zagadnień spółdzielczości mieszkaniowej
 • doskonała znajomość prawa bilansowego i podatkowego
 • niekaralność
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • bardzo dobra znajomość programów finansowo-księgowych
 • umiejętności analityczne, planistyczne, zarządcze, wysoki poziom kompetencji społecznych, umiejętność organizacji czasu pracy.
 • referencje z poprzednich miejsc pracy mile widziane

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia
 • interesującą pracę i możliwość rozwoju zawodowego
 • przyjazną atmosferę pracy

Oferty zawierające CV oraz dokumenty potwierdzające stawiane kryteria prosimy przesłać na adres   e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub  składać osobiście w biurze Spółdzielni – 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/4 do dnia  12.10.2018r. do godz. 12.00

SM „Osiedle Wilanów” zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej  przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” z siedzibą w Warszawie, ul. Niemirowska 1/4, 02-921 Warszawa, na stanowisko Głównego Księgowego zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Zostałem/zostałam poinformowana, iż przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,  a także prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem”.

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie.

Wszelkie przekazane dokumenty po zakończeniu rekrutacji zostaną niezwłocznie zniszczone.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zgodnie z którą „z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów”, niemożliwym staje się podział i przyłączenie działek mienia wspólnego Spółdzielni do nieruchomości jednobudynkowych zakończone konstytutywnym wpisem do ksiąg wieczystych przed tym terminem, z uwagi na czas niezbędny urzędom i sądowi do przeprowadzenia całej procedury (rozpatrzenie wniosków Spółdzielni, wydanie decyzji, sporządzenie aktów notarialnych i dokonanie odpowiednich wpisów).

Ponieważ Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wydała jeszcze uchwały do ww. ustawy odnośnie wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia (grunty będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni są własnością jednostki samorządu terytorialnego, a nie własnością Skarbu Państwa i wymagają uchwały rady miasta), prosimy w dalszym ciągu składać do siedziby Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 dotychczasowe druki wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z aktualnym odpisem księgi wieczystej (do pobrania z sądu np. przy ul. Czerniakowskiej 100 lub ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl), prowadzonej dla mieszkania posiadającego status odrębnej własności lokalu – nie dotyczy spółdzielczego własnościowego i lokatorskiego prawa do lokalu.

Warszawa, dn. 05.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia  20 lipca 2017 r. przygotowany został projekt aktualizacji Statutu Spółdzielni zawierający proponowane zmiany wynikające z ww nowelizacji.

Ewentualne uwagi do zmian aktualizacyjnych lub propozycje dodatkowych zapisów prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni do dnia       31 sierpnia br.

Projekt Statutu ze zmianami został opublikowany na stronie internetowej oraz wyłożony w Sekretariacie.

                    Zarząd

        SM „Osiedle Wilanów

 

Klauzula informacyjna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa

w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO).

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów”     z siedzibą w Warszawie (02-921) przy ul. Niemirowskiej 1 lok.4, KRS 0000006346, tel. 22 842 11 87, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Wilanów” na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §4 i §5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”, w celu:
 1. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni;
 2. spełnienia obowiązku zarządzania i administrowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni oraz mienie powierzone.
 1. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, konsekwencja niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w terminie ustawowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.                                

                                                                                                                       Zarząd SM "Osiedle Wilanów"

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl