Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 12 /2024                                                                                                                       Warszawa, 24.02.2024 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się 07.03.2024 r. (czwartek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Spółdzielni w budynku przy ul. Sobieskiego 18 (wejście przez Archiwum Spółdzielni).

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Informacja bieżąca Zarządu dotycząca wykonania Planu remontów w 2024 roku.
  2. Aktualizacja Regulaminu funduszy na remonty zasobów SM Osiedle Wilanów  (Uchwała).
  3. Aktualizacja Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowalne, dostawy i usługi w SM Osiedle Wilanów  (Uchwała).
  4. Przedstawienie i omówienie nowej struktury organizacyjnej biura Spółdzielni.
  5. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego SM Osiedle Wilanów (Uchwała).
  6. Omówienie problemu i zagrożeń instalacji gazowych skręcanych, na przykładzie awarii w budynku przy ul. Gubinowskiej 7.
  7. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na II kwartał 2024 r. (Uchwała).
  8. Ustalenie dodatkowych zadań kwartalnych dla Zarządu na II kwartał 2024 (Uchwała).
  9. Zapoznanie się z tematami omawianymi na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  10. Sprawy różne.
 1. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej (Komisja Samorządowa).
  2. Przedstawienie działań w ramach planu naprawczego na realizację zaplanowanych prac remontowych w szczególności dla nieruchomości posiadających odpowiednie środki finansowe.
  3. Sprawy różne.
 2. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

                                   Marta Krohse

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z dwóch nowych paczkomatów postawionych przy ul. Goplańskiej 25.

Paczkomat firmy "InPost" znajduje się od strony ul. Podgórskiej, natomiasy paczkomat firmy "Allegro" od strony ul. Pastewnej.